Silvia Fáberová 

pohlaví: žena

poznámka:
PF UK Bratislava
Nový vizuální styl Domu umění města Brna, 2008