Antonín Slavíček a Kameničky

termín: 1961
instituce: Komorní divadlo
typ výstavy: autorská

poznámka:
2. Výtvarné Hlinecko
výstav obsahovala obrazy a kresby Bohuslava Dvořáka, Josefa Mařátka, Herberta Masaryka, Otakara Nejedlého, Angelo Zeyera