Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění

termín: 1996/03/21 - 1996/05/12
instituce: Palác Kinských
typ výstavy: kolektivní