Objekt '69

termín: 1969/05 - 1969/06
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní