Art deco: České sklo kolem roku 1925

termín: 1980/04 - 1980/12
instituce: Sklářské muzeum v Novém Boru
typ výstavy: kolektivní