Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)

termín: 1992/08 - 1992/09
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní