Slovenská filharmónia

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Palackého 2