České centrum

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Hviezdoslavovo námestie 8
PSČ: 814 99
www: bratislava.czechcentres.cz, czc,sk

poznámka:
České centrum v Bratislavě
Hviezdoslavovo nám. 8
P.O.Box 348
Nám. SNP 12