Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Šumavská 15
PSČ: 602 00

poznámka:
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.
teiresias@muni.cz