Vrbasovo muzeum

obec: Ždánice (Hodonín)
adresa: Zámek 1
PSČ: 696 32
www: www.muzdanice.cz

heslo:


Vrbasovo muzeum ve Ždánicích je převážně regionálního charakteru. 19 stálých expozic s více než 3000 exponáty se nachází v jedenácti místnostech přízemí renesančního zámku, který byl vystavěn v r. 1569 na místě bývalé tvrze.

Muzeum bylo založeno ždánickým učitelem a historikem Jakubem Vrbasem. Základ jeho první soukromé sbírky tvořily nálezy ždánického notáře JUDr. Martina Kříže, jenž byl koncem 19. stol. uznávaným a vysoce hodnoceným badatelem v oboru archeologie. Tyto sbírky, uspořádal Jakub Vrbas ve dvou místnostech svého rodinného domku a obohatil je o exponáty z vlastní sbírky. V r. 1940 dala obec muzeu na žádost muzejního spolku k dispozici 2 místnosti ve staré radnici a v tomto roce bylo Vrbasovo muzeum slavnostně otevřeno pro veřejnost. V r. 1946 bylo muzeum přestěhováno do zámeckých prostor.

Součástí muzea je i zámecká kaple z r. 1539, zachovaná na původním místě, kde v minulosti probíhaly mše i svatební obřady zdejší šlechty.

V archeologické expozici se nalézají nejbohatší a nejcennější sbírky v našem okrese, které zahrnují nálezy a vykopávky z blízkého okolí od mladší doby kamenné až po raný a vrcholný středověk. Z paleontologických nálezů sem patří i fosilní mamutí kel, obratel a zuby jeskynního medvěda

V této části expozice se nachází také cechovní prapory, korouhve a nářadí řemeslníků a zemědělců.

Přírodovědná expozice představuje pestrý geologický vývoj krajiny a je doplněna i o exponáty ze současnosti – především vzorky ropy a hornin z vrtů ve Ždánském lese. Bohatou sbírku představují motýli, brouci, ptáci, savci a trofeje zámeckého panstva.

Mezi nejoblíbenější oddělení, především pro děti, patří technická expozice, která zahrnuje 10 pohyblivých modelů, vyrobených podle skutečné podoby. Jedná se například o model staré vesničky, parní lokomobily, průmyslový parní stroj, větrnou pumpu, vodní a větrné mlýny.

Atmosféru zde dotváří funkční věžní hodinový stroj z místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Další vzácností jsou památky na generála Laudona, nájemníka zámecké vily, které jsou největším uceleným souborem v naší zemi.

Bohaté jsou i památky na zámecké panstvo, rod Lichtensteinů a podnikatele dr.Ervína Seidla, který v r. 1931 zámek koupil. Jedná se o překrásné kusy nábytku, obrazy, fotografie, umělecké předměty a další vzácné exponáty, jako je např. uniforma generála Laudona, diplom povýšení Dr. Eduarda Seidla císařem do šlechtického stavu nebo ručně tepané měděné umývadlo.

V etnografické části muzea zaujme ždánický kroj a součásti krojů z okolních obcí, vzorky výšivek, šicí stroje, kolovrátky, tkalcovský stav, kolébky, velikonoční kraslice a hračky.

Ozdobou oddělení s keramikou jsou vzácné kusy porcelánu, majoliky a fajáns, soubory jídelních souprav, talířů, džbánků, kamnářských kachlů ze16. – 18. století, památky na poslední toufary (potomky habánů), hrnčíře a džbánkaře ve Ždánicích, mezi které patří i obnovitel černé zakuřované keramiky Ladislav Znoj.

 Jedno z oddělení Vrbasova muzea je věnováno Napoleonovi. S napoleonskou tematikou je spojeno 55 exponátů, najdeme zde i část kmene i s kůrou z památné „Napoleonovy lípy“ od Spáleného mlýna, u které 4. 12. 1805 po bitvě u Slavkova Napoleon a František I. uzavřeli příměří.

Toto oddělení doplňují numismatické sbírky a, historické a domorodé zbraně.

V přilehlém zámeckém parku se nachází mnoho vzácných dřevin a stoletý psí hřbitov, který založil Dr. Ervín Seidl.

Síň sportu je stálá expozice ve dvou místnostech bývalého depozitáře městského Vrbasova muzea v zámecké Laudonově vile. Na založení síně se podíleli ing. Iva Zajíčková, několikanásobná mistryně ČR a Evropy v cyklistice, a ing.V. Hozdecký, tehdejší kustod muzea. Do expozice věnovali trofeje významní českoslovenští olympionici a sportovci, jako např. paní Dana Zátopková, Anna Matoušková, Helena Fibingerová, Blanka Paulů, Jan Smolík aj. Najdeme zde také medaile ždánických sportovců a mažoretek ze Ždánic. Nejcennější exponát, cenu „Atleta století“, která byla udělena in memoriam Emilu Zátopkovi, věnovala paní Zátopková zdejšímu muzeu při slavnostním otevření Síně sportu v březnu 2007. V prostorách muzea i Síně sportu se konají pravidelné výstavy výtvarného a užitého umění.

zdroj - www.muzdanice.cz