Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

obec: Praha
adresa: M. D. Rettigové 4