Center for advanced studies

obec: Mnichov (München)
adresa: Franc-Joseph-Strasse 15
tel.: 218072011