Biologický ústav ČSAV

obec: Praha
adresa: Na cvičišti 2, Praha 6 (dnes Flemingovo nám.)