Nitrianska galéria - Bunker

obec: Nitra (Nitra)
adresa: Župné námestie 3
PSČ: 949 01
tel.: 037/ 657 96 41-3
fax: 037/ 657 96 42
www: www.nitrianskagaleria.sk

poznámka:
http://nitrianskagaleria.sk/vystav-priestory/bunker/
Bývalý CO kryt Nitrianskej galérie poskytuje priestor pre experimenty s rôznymi prejavmi súčasného vizuálneho umenia a jeho prepojenie na ďalšie umelecké formy ako divadlo alebo hudba. Či už to sú inštalácie, videoprojekcie alebo performancie, ich hlavným znakom je inšpirácia a previazanosť s touto nevšednou lokalitou.
V Bunkri taktiež prebieha projekt Galéria mladých kurátorov. V rámci neho Nitrianska galéria podporuje okrem mladých výtvarníkov aj mladých kurátorov a poskytuje im priestor pre realizáciu ich výstavných koncepcií.