Slovenská akadémia vied, Ústav technickej kybernetiky

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Dúbravská cesta