Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

obec: Praha
adresa: Na Slovance 2, Praha 8

poznámka:
Vlastnosti polovodičů, kovů, dielektrik, magnetických látek, vývojového plazmatu a elementárních částic, vlastnosti látek při nízkých teplotách a ultravysokému tlaku.