Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Institut výtvarné kultury

obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: _