Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: Velká hradební 13