Benátky (Venezia)

osoba, narození
Halbax Michael, 1661