Jan Hertl

* 5. 5. 1906, Praha - Smíchov, Česká republika (Czech Republic)
19. 11. 1965,
historik, archivář, publicista, sociolog, překladatel, muzejník, středoškolský profesor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
muž Evy Hertlové (1906-1995), otec Brigity Hertlové(*1938), Mlady Filípkové (1940) a Kristiána Hertla (1943)

PhDr.
historik, archivář, publicista, spoluzakladatel revue Řád, překladatel, středoškolský profesor, muzejník

pochován byl 20.11.1965 na hřbitově při kostele sv. Filipa a Jakuba v obci Chvojen u Jarkovic (okres Benešov)

Výběrová bibliografie díla PhDr. Jana Hertla;
(sestavila Mlada Filípková 2006, doplnila a opravila Jarmila Štogrová v lednu 2012):

Studie
Hvězda pánů ze Šternberka, in: Erbovní knížka na rok 1941. Jako zvláštní tisk vydala v r. 1996 Městská galerie Benešov k 90. výročí narození dr. Hertla
Psané skály, in: Ročenka městského musea v Benešově, 1948
Památní kniha Martina Ješuty, in: Ročenka městského musea v Benešově, 1948
Mácha a Márinka ze Želetínky, Slovesná věda, roč. 5, č. 5, 1952, s. 189-198
Dějiny vystěhovaného kraje mezi Vltavou a Sázavou za okupace v letech 1942-1945, in: SVPP 1957, s. 17-38
Dva portréty Michaela Kreisingera z Eckersfeldu od Jana Kupeckého, Umění, roč. 10, č. 2, 1962, s. 68-74
Blanická pověst, její zdroje a proměny, in SVPP 5, 1964, s.121-154
Počátky benešovského divadla, in SVPP 6, 1965, s. 152-168
Blanické podněty Bedřicha Smetany, in SVPP 6, 1965, s. 181-188
Podblanicko proti okupantům (spoluautor), Benešov 1966
Dějiny Podblanicka v expozici, in: Muzeum Podblanicka na Jemništi, Benešov 1966

Články v časopisech
Kromě jména a zkratky jména používal dr. Jan Hertl také pseudonymy Jan Martínek (nebo Martinek), Fr. Gregor nebo G. F., v revue Řád také Spectator, Vzdoroslavíček a různé písmenné varianty těchto jmen.

Revue ŘÁD
Revue Řád vycházela v letech 1932-1944 v Praze. Je průběžně číslována v rámci každého ročníku. Redigoval ji František Lazecký s redakčním okruhem, v roce 1939 Jan Hertl s red. okruhem (viz níže)

Roč. I. 1932-1934 (č. 1,2/32, č. 3-8/33, č. 9-10/34)
Jan Hertl: Budoucnost vesnice, s. 144-147
Jan Hertl: Na okraj moderní sociologie, s. 234-240
Jan Hertl: Tři cesty k agrární ideologii, s. 459-472
Jan Hertl: Český spor o tzv. objektivismus, s. 279-281
J.H.: Budování státu [recenze], s. 576
jh: Barokní kavalír [recenze o monografii Zdeňka Kalisty o mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic], s. 115-116
j.h.: Katolická literární kritika, s. 487

Rubrika Listy z Československa:
Spectator:
Afrodité a veřejné hlasování aneb o zobecňování kultury. Článek skoro peroutkovský, s. 40-42
Jasnící se horizont, s. 167-171
Aesop literární, s. 337-342
Prolegomena k charakterologii českého pokrokáře, s. 473
Vzdoroslavíček:
Příběh PhC Pucyny čili o duševní hygieně. Povídka s happy-endem, s. 99-105, č.2
Vichření sexu. Úryvek z románu „Tragedie masa“ pro ruralistické hoši a děvčata od 16 let výše napsal M. Herdegg Filek de l´Academie Ruraliste, s. 273-277
O hodné reformaci a zlé protireformaci, s. 403
Labutí píseň PhC Pucyny, s. 567
vzd.: Noví strážci kultury, s. 120-121
-ček: Hurá ruralismus, s. 180-181
vzd: Názorná souvislost mezi rokem 1848 a 1918, s. 183-184
vzd: Tanec kolem pětiletky, s. 184-185
-ors-: Jaký to filosof, s. 290
vzd: Hormonisace Evropy, s. 358-359
vzd: Polykoldíček, s. 359-360

Rubrika Poznámky:
vzd: Metamorfosa jedné definice demokracie, s. 46-47
-oro-: Kterak P. Dr. Penčík novou školu národohospodářskou založil, s. 289-291

Roč.II. 1934-1935, vyšlo 10 čísel
jhl: František Křelina: Puklý chrám [recenze], č. 3
J.H.: Zemědělský plán, s. 89-91
Jan Hertl: Františku Kutnarovi z Brázdy o žádné cestě k agrární ideologii, s. 99-100
Jan Hertl: Lineární pojetí českých dějin (Poznámka ke knize Jana Slavíka: Husitská revoluce), s. 395-399
Theodor Haecker: O křesťanském smyslu dějin, s. 532-551 (překlad Jan Hertl)
Martinek J.: Cesta českého evangelíka J.L. Hromádky, s. 302
Georg Briffing: Velká voda, přel. L. Gregor, s. 104-106

Rubrika Listy z Československa:
Vzdoroslavíček:
Ze sjezdu inženýrů lidské duše, s. 84-86
Poznámka redakční k textu Všudybyla [K. Lhotáka – poznámka JHertla]: Některé důležitější zjevy moderní literatury české, s. 165
Tři lásky právničky Tháni, s. 295-301 [v archivu JH je uložen vlastní rukopis]
vzd.: Vstoupíš do sokolského nebe, s. [68], č. 1
vzd.: Jindřich Vodák zachraňuje katolickou literaturu, s. 97-98
-ros-: Kdy Ferdinand Peroutka potřebuje katolíky, s. 98
vzd.: České dějiny jako kostka Karla Radka, s. 404-405
vzd.: Správný učitel, s. 407
-ors-: Levá licoměrnost, s. 581 – takto uvedeno v obsahu; v text jinak:
-ors-: Bezbožecká licoměrnost, s. 583

Rubrika Poznámky:
L.G., s. 176
-gall: Kam vede náhlé uctívání svatých?, s. 583-584

Roč. III. 1936, vyšlo 8 čísel
E. Claes: Černý svatý, s. 4-6 (překlad Jan Hertl)
Jan Hertl: Prolegomena k Stalinovu principátu, s. 114-147
G.F.: Poznámky k znovuzavedení Luthera a Calvína do Čech, s. 389
Jan Martínek: Pro Španělsko, s. 532

Rubrika Listy z Československa:
Vzdoroslavíček:
Pohádka o čertu učitelském, s. 58-61
Jsme národ Husův, s. 256-259
Znamenitá diskuse, s.129
Psychoanalýza a její použití v české poesii (úvod; - text Všudybyl=Kamil Lhoták), s. 199-120
Instruktivní návod snaživým politikům, kterak sobě umně sestaviti vlastní životopis, s. 528-530

Rubrika Poznámky:
J.M.: Lidová fronta míru a svobody, s. 134
-or-: U všech dobře smýšlejících, s. 206-207
-jhl-: Ej uchněm!, s. 329
-jhl-: Nemravy v kostelech, s. 330
J.H.: Přátelská služba Dra. Alfréda Fuchse, s. 330-331
zd: Uvolněné síly dra Schachta, s. 399
J.H.: Prosba k Dr. Alfrédu Fuchsovi, v psaní pánu mocnému, s. 533-534

Roč. IV. 1937-1938, (č. 1-5/37, č. 6,7/37[=38], č. 8/38)
Jan Hertl: Stalinova cesta k principátu, s. 31–50
-od-: Po revoluci, s. 65
vzd.: Vstoupíš do sokolského nebe, s. 68
Fr. Gregor: Nové sovětské vlastenectví, s.327
(Red.): Dopis panu prof. Husovy fakulty, s.129
Pan prof. H., s. 331

Rubrika Varia:
Jan Martinek: Dopis českých komunistů o spiknutí ticha, s. 62-64

Roč. V. 1939, vyšlo 8 čísel
redigoval Jan Hertl a F. Lazecký s red. kruhem: Stan. Berounský, Josef Hobzek, Josef Kostohryz, Leop. Peřich, V. Renč, Rud. Voříšek

Jan Hertl: Josef Pekař – Jeho cesta domovem a životem, s. 64-65
Jan Hertl: Pekař a Slavík, s. 70-72
J.H.: Vladařství v dnešní době, s. 132-133
J.H.: Skargovo kázání o lásce k vlasti, s. 328
J. Martinek: Hrad nitra, s. 391-392
J. Martinek: Modloslužebníci (o Karlu Čapkovi), s. 135-136

Roč. VI. 1940, vyšlo 10 čísel
Rubrika Knihy a umění:
J.H.: Obrazy z českých dějin, s. 328-331
J.H.: Dnešní úcta sv. Prokopa, s. 111-112

Rubrika Poznámky:
J. Martinek: Kořen jeho tvůrčího češství (o TGM), s. 167-168

Roč. VII. 1941, vyšlo 12 čísel
Jan Hertl: Bl. Jan Sarkander v pojetí prof. Fr. Hrubého, s. 264-268
Jan Hertl: Chodím po té vlasti a sbírám písně [Fr. Sušil], s. 547-550

Roč. VIII. 1942, vyšlo 10 čísel

Jan Hertl: Historie, to jest vyhnanství z ráje [Josef Florian], s. 33-36
[poslední článek pro Řád]

PŘÍTOMNOST
Roč. VI. 1929
Jan Hertl:Vesnice ve světle politického stranictví I (rubrika Politika), s. 628-630, 10.10.
Jan Hertl: Vesnice ve světle politického stranictví II, s.645-647, 17.10.
Jan Hertl: Inteligent na vsi nebo nahý v trní (rubrika Politika), s. 675-678, 7.11.

Roč. VII. 1930
Jan Hertl :Vesnice mění tvář (rubrika Politika), s.276-277, 7.5.
Jan Hertl: Otazník nad vesnicí (rubrika Národní hospodářství), s.594-596, 24.9.
Jan Hertl. Vesnice mezi socialismem a klerikalismem (rubrika Doba a lidé), s. 651-653, 15.10.
Jan Hertl: Sedláci a komunisti (rubrika Doba a lidé), s. 714-716, 12.11.

Roč. VIII. 1931
Jan Hertl: Agrární prorok (rubrika Politika), s. 246-248, 22.4.

Roč. IX. 1932
Jan Hertl: Selský vůdce (rubrika Politika), s. 120-122, 24.2.

NOVÉ RUSKO
Roč. II., - Ukrajinské číslo, červen 1928
Jan Hertl: Michal Bakunin v české literatuře (Poznámky k bibliografii o Bakuninově účasti na české politice), s. 243-246, č. 7

BRÁZDA: týdeník agrárního hnutí
Roč. X. 1929
Jan Hertl: Rozprava o dvou světech, s. 147-150, č.10 z 21.3.

Roč. XI. 1930
Jan Hertl: Náboženství na vesnici, s.62-65, č.4
Jan Hertl: Město a vesnice (Poznámky ke studiu jejich vzájemného poměru), č.19, s. 304-307

Roč. XVIII. 1937
Jan Hertl: O poměru města a venkova, s. 38-40, č. 3 z 3.3.

Roč. XIX. 1938
J.H.: Vlastenci celého světa, s. 42-43, č. 3
Jan Martínek: Podivní milovníci svobody, s.50-52, č. 3 z 19.1.
JH: Výroba nihilismu, s.80, č. 5 z 2.2.
Jan Hertl: Po Hitlerově řeči, s. 125, č. 8 z 23.2.
J. Martínek: Kritika kritiky, s. 142, č. 9
JH: Po manifestacích … mlčení …. (o rozpuštění Surrealistické skupiny), č. 13 z 30.3.1938
Jan Hertl: Ještě k české písni, s.258-260, č.16 z 20.4
J. Martínek: Souvislost českých dějin, s. 388, č. 24 z 30.6.
Jan Hertl: Zemědělská Praha, s. 466-468, č .29 z 30.7.

Roč. XXV. 1940
Jan Martinek: Šťastní kolchozníci – nešťastní rolníci, s. 128-129

ZEMĚDĚLSKÉ SNAHY – národohospodářská revue věnovaná zemědělství
Roč. XXIV. 1935
Jan Martínek: Selský stav v dnešní společnosti, s. 104-106, č.8
Jan Martínek: Inteligence na vesnici, s.168-9, č. 10

Roč. XXV. 1936/7
J.Martínek: Šťastní kolchozníci - nešťastní rolníci, s. 128-129, č.7

SOCIÁLNÍ PROBLÉMY
Roč. I. 1931
Jan Hertl: Sedlák jako předmět vědy a ideologie, s. 54, č.1
Jan Hertl: Sedlák jako předmět vědy a ideologie - dokončení, s. 127, č.2

ČASOPIS AGRÁRNÍHO STUDENTSTVA
Roč. I. 1926/27
Jan Hertl: Vesnice z lidí a kvádrů, č. 6

Roč. II. 1927/28
Jan Hertl: Chlapci s vysokým napětím (povídavé kapitoly), s.1, č.8
Jan Hertl: Cesty k selskému profilu (Poznámky o stanovení typu normálního a odlišení patologického), s.16, č.8

SUDETENDEUTSCHE LANDSTANDISCHE MONATSHAFTE
Roč. I. 1934
Jan Hertl: Drei Wege zu einer Agrarideologie, s.61-75, 2. Heft

Ostatní časopisy
Venkov (1925-1929); Pod Blaníkem (Špatné časy divišovského děkana, roč. VI., 1926-1927, č.8); Obnova od r. 1937/38; Slovesná věda; Umění; Časopis Společnosti přátel starožitností; Sborník vlastivědných prací Podblanicka

VENKOV
Drahňovice – chvála vesnice, 7.3. 1926
Neděle, 30.5. 1926
Večerní povídání, 30.6. 1926
Bílá vesnice, 1.1. 1927

NÁRODNÍ OBNOVA
Jan Hertl: Strany a národ, 5. 11. 1938

Zdroj: Jarmila Štogrová