Vlasta Wasserbauerová

klíčové slovo
designérka
malířka
textilní výtvarnice