Guillaume Apollinaire

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1936   Jan Sládek
1958   Výstava fotografií Josefa Sudka (Dům pánů z Poděbrad)
1969   Archipenko (Visionnaire International)
1976   Robert Delaunay
1987   Naděžda Synecká: Grafické proměny
1989   Stanislav Judl: Obrazy a plastiky
1996   Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh
1997   Galina Svobodová: Kořeny
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Naivní umění v Československu
2007   Surrealismus v Lounech
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
1930   Prokletí básníci, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
1931   Návštěvy I (Překlady z francouzské a anglické lyriky), Kvasnička a Hampl, Praha
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Jako zázrakem (Překlady Adolfa Kroupy, Apollinaire - Desnos - Eluard - Neruda - Prévert), Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
1961   Umění rovnováhy, Československý spisovatel, Praha
1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
1962   Cestou (Výbor z překladů), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava (Bratislava)
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
1965   Překlady (Poezie, divadlo), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Magnetická pole, Československý spisovatel, Praha
1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Apollinaire: Známý a neznámý (Výbor z básnického díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Básnické překlady (Charles Baudelaire; Malé básně v próze, Zpěvy sladké Francie, Nové zpěvy sladké Francie, O Aucassinovi a Nicolettě, Starofrancouzské zpěvy milostné i rozmarné, Má Francie, Ostatní překlady), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1993   Běla Kolářová (Objekty a asambláže / Objets et assemblages), Torst, Praha
1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
1997   Mé lásky (Z francouzské poezie 15. - 20. století), Gymnázium, Boskovice (Blansko)
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1922   Mosaisté malovali mramorem... (Citáty), Život, 2, , 1922/12, 85-85
1930   Motto (Čtyři sloky z Apollinairových Pahorků), Zvěrokruh 1, 1., 1, 1930/11, 1-1
1931   Jezdcovo sbohem, Kvart, 1, 3, 1931, 177-
1931   Dům mrtvých, Kvart, 1, 3, 1931, 222-228
1931   Pahorky, Kvart, , , 1931, 245-252
1933   Kubisté (život), Život, 12, 7-8, 1934/06, 136-
1938   Vzníceni vzníceni týmiž slovy..., Život, 16, 2, 1938/03/25, 34-34
1945   Palác hromu, Kvart, 4, 2, 1945, 138-140
1964   Okna (Delaunayovi), Výtvarná práce, 12, 22, 1964/12/31, 5-5
1965   Guillaume Appolinaire, estetické úvahy, Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 4-5
1965   Guillaume Apollinaire, estetické úvahy II., Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, 6-7
1966   Z českého vydání Kaligramů, Výtvarné umění, 16, 4, 1966/05/31, 199-199
1966   Vizuální poezie (Guillame Apollinaire, Blaise Cendrars, Theo van Doesburg, Jiří Kolář, Man Ray, Jaroslav Seifert), Výtvarné umění, 16, 4, 1966/05/31, 200-201
1969   Anály patafyziky, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 194-215
1989   Sakrální, sakralizované a postsakrální v umění, Někdo něco 12, , , 1989, 1-20
2007   Sličná rusovláska, Zaostalí / Forever, , , 2007, 59-60
2007   Zone 1912 / Pásmo 1912, Surrealismus v Lounech, , , 2007, 0-0
2010   Praha (Josef Sudek), Fotograf, 9, 15, 2010, 4-9
přehled vydaných knih
rok vydání, název (podnázev)
1988   Světová literatura v edicích Odeonu (Plamen)
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1976   Čítanka III pro střední školy