Igor Benca

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2006/11/22 - 2006/12/17   Igor Benca: Grafika (Recyklácie), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1989/03/16 - 1989/04/30   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy, Kultúrno-spoločenské stredisko pre deti a mládež, Bratislava (Bratislava)
1989/09 - 1989/10   BIB: Bienále ilustrácií Bratislava / Biennale of Illustrations Bratislava 1989, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1990/09/04 - 1990/09/14   Igor Benca, Karol Felix, Výstavní síň Umění-Knihy, Praha
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Umelecká beseda Nítry, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Divadlo Andreja Bagara v Nítre, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Nitrianska štátna galéria (též Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
1994/07/27 - 1994/08/21   Slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
2001/08/08 - 2001/09/02   Současná slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/01/09 - 2008/02/10   Jubilanti Hollaru 2008, Galerie Hollar, Praha
2008/07/02 - 2008/07/27   Současné evropské exlibris, Galerie Hollar, Praha
2013/01/02 - 2013/02/03   Jubilanti Hollaru 2013, Galerie Hollar, Praha
dražba/aukce/bazar
termín, název výstavy, místo konání
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
knižní prezentace
termín, název výstavy, místo konání
2006/06/28 - 2006/07/23   Slovenští grafici / členové SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
předaukční výstava
termín, název výstavy, místo konání
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia, Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha