Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze)

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1926   Katalog výstavy československého uměleckého průmyslu
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1980   Art deco (České sklo kolem roku 1925)
1991   Kubismus in Prag 1909-1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České art deco
2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1922   Útulný domov
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1948   Artěl
1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění)
1968-1969   Artěl
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1962   Artěl (Příspěvek k dějinám československého novodobého průmyslu 1900–1935 )